OGŁOSZENIE O NABORZE UZUPEŁNIAJĄCYM WNIOSKÓW

wizualizacja budynkuRusza nabór uzupełniający wniosków o zawarcie umowy najmu lokalu mieszkalnego w ramach inwestycji realizowanej przez Społeczną Inicjatywę Mieszkaniową Nowy Dom Sp. z o. o. pn. „Budowa budynku wielorodzinnego 30 lokalowego na działce nr 595/6 przy ul. Osiedlowej w Książkach”.

Wnioski wraz z dokumentami umożliwiającymi jego weryfikację i dokonanie oceny punktowej należy składać:
– osobiście w sekretariacie Urzędu Gminy Książki, ul. Bankowa 4, 87-222 Książki, lub
– przesłać na adres Urzędu Gminy Książki, ul. Bankowa 4, 87-222 Książki.

Dokumenty należy składać w zamkniętej kopercie z dopiskiem: „Nabór na lokal mieszkalny przy ul. Osiedlowej” – nabór uzupełniający.

Wnioski wraz z dokumentami umożliwiającymi jego weryfikację i dokonanie oceny punktowej przyjmowane są od dnia 22.03.2023 r. od godz. 900 do dnia 05.04.2023 r. do godz. 1500.

Wniosek o zawarcie umowy najmu można:
– otrzymać w Urzędzie Gminy Książki, ul. Bankowa 4, pokój nr 2 (sekretariat)
– pobrać ze strony internetowej Urzędu Gminy Książki – https://www.gminaksiazki.pl/.

Szczegółowe informacje można uzyskać pod numerem tel: 56 6888181 w. 38 lub w biurze
nr 24 w Urzędzie Gminy Książki w godzinach pracy Urzędu.

LOKALE DOSTĘPNE W RAMACH INWESTYCJI

Rzut przykładowego piętra

DOKUMENTY DO POBRANIA

Ogłoszenie o naborze

Wniosek o zawarcie umowy – wersja edytowalna

Wniosek o zawarcie umowy

Informacje do wniosku

Zarządzenie powołanie komisji ds. przydziału mieszkań

Zarządzenie w sprawie zasad naboru