Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego „Działalność wspomagająca rozwój usług społecznych na rzecz seniorów”

grafika dekoracyjnaW dniu 28 listopada 2023 r. Wójt Gminy Książki ogłosił otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego „Działalność wspomagająca rozwój usług społecznych na rzecz seniorów” w 2024 roku.

Oferty realizacji zadnia publicznego należy składać do dnia 19 grudnia 2023 r. do godz. 16:00 w sekretariacie Urzędu lub przesłać drogą pocztową na adres: Urząd Gminy Książki, ul. Bankowa 4, 87-222 Książki.
Szczegóły dotyczące realizacja zadania zostały zawarte w ogłoszeniu konkursu, stanowiącym załącznik do Zarządzenia Nr 82/2023 Wójta Gminy Książki z dnia 28 listopada 2023 r.

Zgłoszenia przedstawicieli organizacji pozarządowych do udziału w pracach komisji konkursowej można dokonywać na poniższym formularzu do 15.12.2023 r.

ZARZĄDZENIE – konkurs ofert na 2024 r.

oferta realizacji zadania publicznego

Nabór do komisji konkursowych konkurs na 2024 r.

Formularz zgłoszeniowy Kandydata do Komisji konkursowej