Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadania „Wspieranie organizacji pozarządowych” w 2021 roku na terenie Gminy Książki

ngo otwarty konkurs ofertOgłaszamy otwarty konkurs ofert na realizację zadania „Wspieranie organizacji pozarządowych” w 2021 roku na terenie Gminy Książki. Szczegóły na stronie: BIP Urzędu Gminy Książki