Ogłoszenie zwołania Zebrania Wiejskiego Sołectwa Blizno 25.04.2019 r

zebrania wiejskieZgodnie z § 7 pkt. 1 Statutu Sołectwa zwołuje się zebranie Wiejskie Sołectwa Blizno, które odbędzie się 25 kwietnia 2019 r. o godz. 17:00 w Świetlicy Wiejskiej w Bliźnie.

pdfogłoszenie