Ostatnie dni na złożenie wniosku o oszacowanie strat w wyniku suszy!

grafika dekoracyjnaInformujemy, że wnioski o oszacowanie strat w rolnictwie spowodowanych wystąpieniem suszy przyjmowane będą do 18 sierpnia (piątek) do godz. 1400.

Wnioski, które wpłyną po tym terminie nie będą rozpatrywane.

Przypominamy, że jeśli rolnik chce otrzymać protokół z oszacowania strat powstałych w gospodarstwie w wyniku suszy – MA OBOWIĄZEK złożenia wniosku o oszacowanie szkód za pośrednictwem aplikacji „zgłoś szkodę rolniczą”. Do złożenia wniosku wymagane jest posiadanie Profilu Zaufanego.

Samo oszacowanie szkód przez komisję gminną nie pozwoli na wygenerowanie protokołu strat.

pdfWniosek o oszacowanie szkód

pdfKlauzula Informacyjna