POSTĘPOWANIE ZAKUPOWE PARAFII RZYMSKOKATOLICKIEJ PW. TRÓJCY ŚWIĘTEJ W KSIĄŻKACH NR 1/RPOZ/2024 Z DN. 16.04.2024 R.

logotypy projektuInformujemy, że w dniu 17.04.2024 r.  na stronie internetowej Parafii p.w. Trójcy Świętej w Książkach (http://www.parafiaksiazki.pl/2024/04/zaproszenie-do-zozenia-ofert-na_17.html) zostało opublikowane Postępowanie Zakupowe w ramach Rządowego Programu Ochrony Zabytków.

Przedmiot postępowania: „Renowacja elewacji budynku plebanii w Książkach”

Ofertę cenową należy złożyć do dnia 20 maja 2024 r. do godziny 8.30, w formie:
– papierowej na adres Zamawiającego Parafia Rzymskokatolicka pw. Trójcy Świętej ul. ks. Kujawskiego 7, 87-222 Książki.

Informacje dotyczące postępowania zakupowego na prace konserwatorskie znajdują się na stronie Parafii w Książkach