Powszechny Spis Rolny

PLAKAT

Już DZIŚ rozpoczyna się Powszechny Spis Rolny ! PSR potrwa do 30 listopada 2020 r.

Informacji o gospodarstwie rolnym można udzielić samodzielnie poprzez:

• samospis internetowy na stronie: https://spisrolny.gov.pl/

• telefoniczne, dzwoniąc na dzwoniąc na infolinię spisową pod numer 22 279 99 99.

W Urzędzie Gminy Książki dostępne jest miejsce spisowe, gdzie użytkownik gospodarstwa rolnego może wypełnić formularz internetowy.

Z użytkownikami gospodarstw rolnych, którzy nie spiszą się samodzielnie skontaktują się rachmistrzowie spisowi.

Rolniku, pamiętaj! Aby dokonać spisu musisz mieć przygotowane informacje, takie jak:

– numer PESEL oraz numer gospodarstwa rolnego z listy Prezesa GUS lub numer identyfikacyjny producenta w ARIMR, jeśli prowadzisz gospodarstwo rolne jako osoba fizyczna;

– identyfikator i hasło dostępu w Portalu Sprawozdawczym GUS, jeśli prowadzisz gospodarstwo rolne jako osoba prawna lub jednostka organizacyjna niemająca osobowości prawnej.

Więcej informacji: https://spisrolny.gov.pl/warto-wiedziec#sppb-addon-wrapper-1595423106376

Plakat – spis 2020