Konsultacje projektu programu współpracy

konsultacje logoZapraszamy organizacje pozarządowe i podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie do konsultacji projektu „Programu współpracy Gminy Książki z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2023 rok”.

pdfZaproszenie do konsultacji programu

pdfProjekt – Program współpracy z organizacjami pozarzadowymi na 2023 r.

docFORMULARZ KONSULTACJI