Projekt pn. „Odnawialne źródła energii w Gminie Książki- etap II” został wybrany do dofinansowania.

Panele słoneczne - grafika dekoracyjnaMiło nam poinformować, że złożony w ubiegłym roku wniosek o dofinansowanie projektu pn.
„Odnawialne źródła energii w Gminie Książki- etap II” w ramach działania 3.1 Wspieranie wytwarzania i dystrybucji energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014 – 2020 otrzymał dofinansowanie.

W dniu 29.03.2021 r. została podpisana umowa:

Całkowita wartość projektu: 1 283 698,45 zł

Dofinansowanie: nie więcej niż 641 849,22 zł , co stanowi 50% wydatków kwalifikowanych.

Projekt obejmuje montaż 31 instalacji fotowoltaicznych w budynkach mieszkalnych, 3 instalacji fotowoltaicznych w budynkach użyteczności publicznej oraz montaż pompy ciepła w budynku mieszkalnym.

Realizacja zadania jest przewidziana na II-III kwartał 2021 roku, w zależności od rozstrzygnięcia procedur przetargowych. O dalszych etapach realizacji zadania będziemy na bieżąco informować uczestników projektu.