Przebudowa dróg w miejscowości Blizienko oraz Blizno

JNOW2272W ubiegłym tygodniu w Kujawsko-Pomorskim Urzędzie Wojewódzkim w Bydgoszczy podpisaliśmy dwie umowy na dofinansowanie przebudowy dróg w ramach Funduszu Dróg Samorządowych. Przebudowa będzie dotyczyć dróg w miejscowości Blizienko oraz Blizno.
W ramach przetargu wyłoniono wykonawców robót a w poniedziałek podpisaliśmy umowę z Przedsiębiorstwem Robót Drogowych DROBUD Sp.z o.o. Wąbrzeźno na przebudowę drogi Blizno.
Długość drogi, która zostanie wykonana z betonu asfaltowego na podbudowie z kruszywa kamiennego wyniesie 990m, szerokość jezdni 5m, szerokość poboczy gruntowych 0,75m.
Wartość zadania wyniesie 1 221 508,46 zł z czego 50% dofinansowane zostanie z Funduszu Dróg Samorządowych.
Zakończenie inwestycji planowane jest na 30.05.2020 r.

71572212_449813165640686_3821762518179643392_n JNOW2341