Przebudowa drogi gminnej Blizienko

podpisPodpisaliśmy umowę na „Przebudowę drogi gminnej Blizienko”.
Długość drogi 990m, szerokość jezdni 5m, szerokość poboczy gruntowych 0,75m.
Nawierzchnia jezdni wykonana zostanie z betonu asfaltowego na podbudowie z kruszywa kamiennego.

Wartość zadania wyniesie 1 341 894,17 zł z czego 50% dofinansowane zostanie z Funduszu Dróg Samorządowych.
Wykonawcą robót będzie Przedsiębiorstwo Robót Drogowych DROBUD Wąbrzeźno.
Zakończenie inwestycji planowane jest na koniec maja 2020 r.