Przebudowa drogi gminnej nr 070499C w miejscowości Osieczek w km 1+022 do km 2+021. Etap II.

W lipcu br. dokonano odbioru inwestycji pn. ”Przebudowa drogi gminnej nr 070499C w miejscowości Osieczek w km 1+022 do km 2+021. Etap II”.

Wartość zadania wyniosła 734 520,65 zł.

Koszt dofinansowania z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg – 286 445,00 zł.