Przebudowa drogi powiatowej Książki – Kruszyny

Przedsiębiorstwo Robót Drogowych „DROBUD” Sp. z o.o. w Wąbrzeźnie, jako wykonawca robót budowlanych w ramach zadania jw. informuje niniejszym, że w dniach 18, 19 i 20 czerwca br. na drodze powiatowej relacji Książki – Kruszyny w km 2+300 – 5+885 (tj. w miejscowości Książki i Brudzawki – na całej długości przebudowywanego odcinka drogi) kontynuowane będą roboty budowlane związane z układaniem nawierzchni bitumicznej drogi.

Wymieniony odcinek drogi powiatowej będzie w tych dniach wyłączany z ruchu.

W trakcie robót ruchem pojazdów mechanicznych na remontowanym odcinku drogi kierować będą uprawnieni sygnaliści, kierując kierowców na objazdy.

Prosimy o wyrozumiałość i zachowanie ostrożnej jazdy.