Przerwy w dostawie energii elektrycznej dla mieszkańców zasilanych ze stacji transformatorowych

Przerwy w dostawie energii elektrycznej dla mieszkańców zasilanych ze stacji transformatorowych

17.11.2015r. w godz. 0700-1100        Stacja Owczarki 21

17.11.2015r. w godz. 1000-1400        Stacja Owczarki 13

17.11.2015r. w godz. 1300-1700        Stacja Owczarki 10

17.11.2015r. w godz. 1000-1500        Stacja Gruta 7

17.11.2015r. w godz. 0730-1000        Stacje: Żygląd od 1 do 6, Trzebcz Królewski 4,

17.11.2015r. w godz. 1000-1500        Stacja: Żygląd 1

17.11.2015r. w godz. 0800-1000        Stacja Osieczek 1

17.11.2015r. w godz. 0800-1100        Stacja Grabowiec

18.11.2015r. w godz. 0700-1100        Stacja Miłoleśna 2

18.11.2015r. w godz. 1000-1400        Stacja Miłoleśna 3

18.11.2015r. w godz. 1300-1700        Stacja Linarczyk 2

18.11.2015r. w godz. 0800-1500        Stacja Książki 5

18.11.2015r. w godz. 0800-1200        Stacja Łopatki 4

18.11.2015r. w godz. 0900-1400        Stacja Łabędź 2

19.11.2015r. w godz. 0700-1100        Stacja Owczarki 16

19.11.2015r. w godz. 1000-1400        Stacja Świerkocin 3

19.11.2015r. w godz. 1300-1700        Stacja Owczarki 19

19.11.2015r. w godz. 0800-1500        Stacje: Bielawy, Lisewo 5, Józefkowo 2, Kotnowo 1,2, Płużnica 1,2,4,5,6,7,8,9

19.11.2015r. w godz. 0800-1200        Stacje: Zaskocz 8, Myśliwiec 1,2,4,5,6,7,8,9,10,12,13

20.11.2015r. w godz. 0700-1100        Stacja Owczarki 6

20.11.2015r. w godz. 1000-1400        Stacja Owczarki 12

20.11.2015r. w godz. 1300-1700        Stacja Owczarki 15

20.11.2015r. w godz. 0900-1300        Stacja Zielnowo 4 obwód 200 Sosik

20.11.2015r. w godz. 0900-1400        Stacje: Storlus od 1 do 3, Jeleniec od 1 do 5, Małe Czyste 1,2,6,7,8,9,11

21.11.2015r. w godz. 0700-1100        Stacja Karabinierów 2

21.11.2015r. w godz. 1000-1400        Stacja Wojska Polskiego

21.11.2015r. w godz. 1300-1700        Stacja Polna

23.11.2015r. w godz. 0700-1100        Stacja Leśna

23.11.2015r. w godz. 1000-1400        Stacja Goździkowa

23.11.2015r. w godz. 1300-1700        Stacja Kasztanowa 1

 

 

Za uciążliwości związane z wyłączeniem prądu przepraszamy