Raporty suszowe

grafika dekoracyjnaGminna Komisja ds. szacowania szkód w gospodarstwach rolnych informuje, że osoby które złożyły w formie papierowej wnioski o oszacowanie zakresu i wysokości szkód w gospodarstwach rolnych spowodowanych wystąpieniem suszy, mogą odebrać w Urzędzie Gminy Książki – pok. nr 21 raporty suszowe sporządzone przez komisję.