Rozporządzenie uchylające rozporządzenie w sprawie zwalczania grypy ptaków

Rozporządzenie Nr 7.2023 uchylająceHPAI
Wojewoda Kujawsko -Pomorski wydał rozporządzenie uchylające rozporządzenie w sprawie zwalczania wysoce zjadliwej grypy ptaków (HPAI) na terenie powiatów grudziądzkiego, brodnickiego i wąbrzeskiego.