RUSZ SIĘ PO ZDROWIE!

Pod taką nazwą od sierpnia rozpoczynamy cykl zajęć sportowych, które są organizowane przez Powiat Wąbrzeski w ramach Programu PL 13. Ćwiczenia będą prowadzone przez instruktorów sportu i są dostosowane do wieku i kondycji poszczególnych osób – można wybrać fitness lub spacery z kijkami – nordic walking. Zajęcia będą się odbywały w każdym sołectwie na terenie powiatu oraz w mieście Wąbrzeźnie.
Już wkrótce podamy dokładny harmonogram zajęć.
Szczegółowe informacje można uzyskać w Biurze Projektu lub u koordynatorów gminnych.
Serdecznie zapraszamy!

Katarzyna Osińska
pracownik ds. profilaktyki
i promocji zdrowia