Ogłoszenie o możliwości zgłaszania powstałych szkód w uprawach rolnych

Urząd Gminy Książki w związku z wystąpieniem niekorzystnych warunków atmosferycznych w rolnictwie – susza, prosi o zgłaszanie powstałych szkód w uprawach rolnych.
Szkody należy zgłaszać w terminie do 7.08.2015 r. do sołtysów lub do Urzędu Gminy Książki pokój nr 25 (tel. 56 688-81-81 w. 42).
Jednocześnie informujemy , iż warunkiem dokonania przez komisję szacowania szkód jest wystąpienie minimum 30 % strat licząc wszystkie uprawy oraz produkcję zwierzęcą występujące w danym gospodarstwie rolnym.