SLIM VAT 3

slim vat 3 - grafika dekoracyjnaNaczelnik Urzędu Skarbowego w Wąbrzeźnie przekazuje  informację o przyjętym przez rząd kolejnym pakiecie rozwiązań mającym na celu ułatwienie w rozliczaniu podatku od towarów i usług.

  • SLIM VAT 3 to kolejny pakiet rozwiązań mający na celu ułatwienie w rozliczaniu podatku od towarów i usług.
  • Pakiet realizuje wiele postulatów zgłaszanych Ministerstwu Finansów przez przedsiębiorców.
  • Proponujemy m.in. prostsze fakturowanie, zmniejszenie formalności oraz poprawę płynności finansowej firm.

Więcej informacji na stronie:  https://www.gov.pl/web/kas/pakiet-slim-vat-3-przyjety-przez-rzad?fbclid=IwAR1Y16oGJZJZIAAuWw93CwRSI-igCyd1CZYs25Y2dBSNldTzdMRplf2FSEc