Spotkanie radnych z mieszkańcami w sprawie Miejscowych Planów Zagospodarowania Przestrzennego.

W dniu 27.10.2015r. o godz. 11.00 w sali Gminnego Ośrodka Kultury w Książkach odbędzie się spotkanie radnych Rady Gminy w Książkach z mieszkańcami w sprawie Miejscowych Planów Zagospodarowania Przestrzennego na które zaprasza Przewodniczący Rady Gminy w Książkach.