Spotkanie z Kierownikiem Wydziału Gospodarki Gruntami, Geodezji i Kartografii Starostwa Powiatowego w Wąbrzeźnie.

W dniu 17 listopada 2015 r. o godz. 13.00 w Gminnym Ośrodku Kultury w Książkach odbędzie się spotkanie mieszkańców Gminy Książki z Kierownikiem Wydziału Gospodarki Gruntami, Geodezji i Kartografii Starostwa Powiatowego w Wąbrzeźnie. Tematem spotkania będzie omówienie zasad i podstaw prawnych dokonanych zmian w przeklasyfikowaniu gruntów z rolnych na budowlane i podobne, zapisów w księgach wieczystych i omówienie problemów z tym związanych.