Spotkanie

plakat informacyjny o treści: Spółka Amplus, jeden z czołowych polskich producentów oraz dystrybutorów świeżych owoców i warzyw oraz Gmina Ryńsk zapraszają na spotkanie, które odbędzie się w dniu 17 stycznia 2023 r. o godzinie ll00 w świetlicy wiejskiej w Jarantowicach. Na spotkanie zapraszamy przede wszystkich producentów rolnych zainteresowanych podjęciem współpracy. Na spotkaniu zostanie przedstawiony model współpracy, w którym ryzyko produkcyjne i kosztowe jest rozdzielone pomiędzy producenta a Amplus. W modelu proponuje się wsparcie w produkcji: •	Badanie gleby i przygotowanie programu nawożenia i ochrony •	100% od biotu zaplanowanej produkcji •	Pro fesj ona Ine d orad ztwo agronomiczne w produkej i •	Jasne zasady rozliczenia, lub produkcji pod ustalona cenę. •	Terminową płatność •	W modelu Rolnik udostępnia grunt i prowadzi produkcję przy powyższym wsparciu Amplus Ponadto w trakcie spotkania zostanie omówiony     • plan produkcji wybranych asortymentów (zagrożeń wymagań) aby rolnik mógł dokładnie wiedzieć z czym wiąże się dana produkcja, ile czasu na nią potrzeba poświęcić i jakie warunki spełnić, aby się udała. • sposoby rozliczaniaSpółka Amplus oraz Gmina Ryńsk zapraszają na spotkanie, które odbędzie się w dniu 17 stycznia 2023 r. o godzinie 11:00 w świetlicy wiejskiej w Jarantowicach.

Uwaga! Obowiązuje wcześniejsza rejestracja: https://forms.gle/DFWMn8EmboPYuXSs8
Więcej szczegółów na załączonym plakacie.