SPOTKANIE INFORMACYJNE DOTYCZĄCE PROGRAMU „CZYSTE POWIETRZE”

czyste powietrze logo!UWAGA!

Sejmik Województwa Kujawsko – Pomorskiego w dniu 24 czerwca 2019 r. przyjął uchwałę nr VIII/136/19 w sprawie wprowadzenia na obszarze województwa kujawsko-pomorskiego ograniczeń i zakazów w zakresie eksploatacji instalacji, w których następuje spalanie paliw. Niniejszy dokument wszedł w życie z dniem 1 września 2019 r. i zawiera ograniczenia w zakresie stosowania określonych paliw stałych, a także wskazuje harmonogram wymiany źródeł ciepła na paliwa stałe na terenie całego obszaru województwa kujawsko-pomorskiego.

W związku z obowiązkiem wymiany kotłów pozaklasowych tzw. kopciuchów do końca 2023 roku, zapraszamy chętnych mieszkańców na kolejne spotkanie w sprawie dofinansowania w programie „Czyste Powietrze”, które odbędzie się 30 grudnia 2021 r.

Ponadto informujemy, że pomoc w złożeniu wniosku o dofinansowanie wymiany źródła ciepła uzyskają Państwo w Gminnym Punkcie Konsultacyjno – Informacyjnym w pokoju nr 21 w budynku Urzędu Gminy.

Zachęcamy do składania wniosków i zadbanie o otaczające nas środowisko!

pdfSpotkanie 30 grudzień 2021

pdfInformacja o kotłach