Termin polowań zbiorowych Wojskowego Koła Łowieckiego „SOKÓŁ” w Grudziądzu

polowanieWójt Gminy Książki podaje do publicznej wiadomości termin rozpoczęcia i zakończenia oraz miejsce polowań zbiorowych na terenie obwodu łowieckiego nr 37 Gminy Książki organizowanych przez Wojskowe Koło Łowieckie „Sokół” w Grudziądzu.

Obwieszczenie