Stypendia dla uczniów

stypendia_szkolneNawet 500 złotych miesięcznie mogą otrzymać uczniowie kujawsko-pomorskich szkół w ramach marszałkowskich programów stypendialnych.

Uczniowie otrzymają wsparcie w ramach 3 programów stypendialnych:

Prymus Pomorza i Kujaw: dla uczniów, którzy uzyskują dobre wyniki w nauce z przedmiotów przyrodniczych, informatycznych, matematyki, języków obcych oraz przedsiębiorczości. Marszałkowskie stypendia (w wysokości od 200 do 500 zł miesięcznie) otrzymują uczniowie starszych klas szkół podstawowych oraz zawodowych, branżowych, liceów i techników.

Humaniści na start!: dla młodych mieszkańcach regionu, którzy osiągają bardzo dobre wyniki z przedmiotów humanistycznych. Chodzi o uczniów z klas VII i VIII podstawówek, III klas gimnazjów oraz liceów ogólnokształcących, którzy z historii i języka polskiego uzyskali średnią co najmniej 4,5 oraz są laureatami lub finalistami ogólnopolskich olimpiad z przedmiotów humanistycznych albo konkursów organizowanych w naszych regionie.

Prymusi Zawodu Kujaw i Pomorza: adresowany jest do utalentowanych uczniów techników i szkół zawodowych w regionie.

Szczegółowe informacje : https://edukacja.kujawsko-pomorskie.pl/