Szkody w uprawach

dziki na łąceZwracamy się z prośbą do wszystkich posiadaczy gruntu na terenie Gminy Książki o przekazanie informacji na temat szkód wyrządzonych w uprawach m.in. przez zwierzęta takie jak: dziki, żurawie, kruki, dzikie gęsi, sarny, jelenie, łosie, bobry.

Zebrane informacje pomogą w weryfikacji szkód poniesionych przez rolników na terenie Gminy Książki i złożeniu stosownego postulatu do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu.

Zgłoszeń można dokonywać telefonicznie do Pana Zbigniewa Augustyn – członka Kujawsko-Pomorskiej Izby Rolniczej w Wąbrzeźnie – pod numerem telefonu 502 129 097.

Zgłoszenia przyjmowane są do dnia 31.03.2021 r.

Zgłoszenie powinno zawierać: imię, nazwisko, numer działki na której powstała szkoda, rodzaj uprawianej roślinności oraz powierzchnię danej uprawy.

Więcej informacji można uzyskać pod nr tel. 502 129 097 – Pan Zbigniew Augustyn.