Trwa remont przedszkola w Książkach

Zgodnie z projektem „Zwiększenie liczby miejsc w przedszkolu w Książkach oraz wsparcie ich funkcjonowania” w ramach Poddziałania 6.3.1 Inwestycje w infrastrukturę przedszkolną, rozpoczął się remont pomieszczeń w przedszkolu w Książkach. Prace remontowe i modernizacyjne istniejącego przedszkola mają na celu dostosowanie obiektu do norm i standardów obowiązujących dla tego typu obiektów oraz przystosowanie istniejącego obiektu do potrzeb osób niepełnosprawnych. Zakres prac remontowych obejmuje m.in. wymianę instalacji elektrycznej, wod-kan i c.o, wykonanie nowych posadzek i wyłożenie sal lekcyjnych nowa wykładziną, montaż nowej armatury sanitarnej, wymianę stolarki drzwiowej oraz wyposażenie pomieszczeń przedszkola w nowe meble. Dodatkowo przedszkole zostanie wyposażone w sprzęt elektroniczny i pomoce dydaktyczne. Zakończenie remontu planowane jest na dzień 30.03.2018 r., a wyposażenie wnętrz do końca kwietnia 2018 r. Całkowity koszt projektu wynosi 883 000,00 zł, z czego kwota dofinansowania wynosi 412 914,60 zł.

DSCN1420 DSCN1415 DSCN1417