Trwałość projektu „Świadczenie usług opiekuńczych w zakresie opieki w miejscu zamieszkania dla osób z gminy Książki”

Logotypy Fundusze Europejskie, Rzeczpospolita Polska, Województwo Kujawsko-Pomorskie, Unia Europejska Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Książkach z dniem 30 czerwca 2022 r. zakończył realizację projektu „Świadczenie usług opiekuńczych w zakresie opieki w miejscu zamieszkania dla osób z gminy Książki” Oś priorytetowa 9. Solidarne społeczeństwo, Działanie 9.3 Rozwój usług zdrowotnych i społecznych, Poddziałanie 9.3.2 Rozwój usług społecznych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2014 – 2020.

Jednocześnie informujemy, że w okresie trwałości w/w projektu tj. od 01.07.2022 r. do 30.06.2023 r. jesteśmy gotowi świadczyć usługi opiekuńcze przez 2 przeszkolone opiekunki środowiskowe dla 10 osób.

Odpłatność za usługi opiekuńcze ustalana jest indywidulanie w zależności od sytuacji dochodowej osoby/rodziny korzystającej ze wsparcia, zgodnie z Uchwałą Rady Gminy w Książkach.

Osoby zainteresowane mogą zgłosić się do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Książkach, ul. Bankowa 4, telefon 566888110 lub 731730932.