Uczniowie Gimnazjum w Książkach z najlepszymi wynikami z egzaminu gimnazjalnego w regionie.

SAMSUNG DIGITAL CAMERAGimnazjaliści z Książek osiągnęli najlepsze w regionie wyniki z egzaminu gimnazjalnego wyprzedzając swoich kolegów z innych gmin powiatu wąbrzeskiego we wszystkich trzech częściach: humanistycznej, matematyczno- przyrodniczej oraz językowej. Uzyskali oni znakomity wynik nie tylko na tle powiatu wąbrzeskiego ale również w skali województwa
a nawet całego kraju. W czterech przypadkach wyniki egzaminów są powyżej średniej krajowej a wynik z historii i WOS jest najwyższy wśród wszystkich miast i gmin województwa Kujawsko -Pomorskiego. Na wynik również mają wpływ osiągnięcia uczniów : 2 laureatów
(z historii i języka niemieckiego) i 3 finalistów (z chemii, fizyki i matematyki).

 

 LP  Nazwa części egzaminu  Wynik Gimnazjum w Książkach w %  Wynik w skali województwa w %  Wynik w skali kraju w %
 1  Historia i WOS  68  57  59
 2  Język polski  70  68  69
 3  Przedmioty przyrodnicze  52  50  52
 4  Matematyka  48  44  47
 5  Język angielski  64  64  67
 6  Język niemiecki  56  50  54

(Tabela opracowana na podstawie raportów OKE Gdańsk)

Gratulujemy uczniom, nauczycielom oraz dyrektorowi Gimnazjum w Książkach.