Uroczyste otwarcie świetlicy wiejskiej w Brudzawkach.

zdjęcie z otwarcia świetlicyW dniu 26 sierpnia 2023 r. odbyło się uroczyste otwarcie świetlicy wiejskiej w Brudzawkach.
Dotychczas w sołectwie Brudzawki brakowało miejsca integracji dla mieszkańców. Dzięki nowopowstałej świetlicy, sołectwo ma możliwość organizacji spotkań, zabaw i wszelkiego rodzaju wydarzeń.
Wartość tej inwestycji wyniosła ponad 1,3 mln zł, z czego ponad 800 tys. zł stanowiło dofinansowanie ( 500 tys. zł z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 i 300 tys. zł z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych dla gmin popegeerowskich).
Symbolicznego przecięcia wstęgi dokonali Wójt Gminy Książki Krzysztof Zieliński, Przewodniczący Rady Gminy w Książkach Marek Macikowski, sołtys sołectwa Brudzawki Radosław Krajewski oraz Przewodnicząca KGW Brudzawki Krystyna Prusik.
W uroczystości nie zabrakło obecności radnych, sołtysów, reprezentanta wykonawcy inwestycji, przedstawicieli gminnych jednostek organizacyjnych, druhów OSP oraz mieszkańców Brudzawek.
Po przemowie Wójta Gminy, Ks. Waldemar Konczalski Proboszcz Parafii pw. Świętego Mikołaja Biskupa w Kruszynach dokonał poświęcenia świetlicy.
Słowami podziękowań, wszystkich zaproszonych gości oraz mieszkańców przywitał również Pan Sołtys Radosław Krajewski. Okazał ogromną wdzięczność włodarzowi gminy Krzysztofowi Zielińskiemu, Radnym Gminy oraz wszystkim zaangażowanym za zrealizowanie jakże potrzebnej dla społeczności inwestycji.
Przybyli na uroczystość goście skorzystali z pysznego poczęstunku przygotowanego przez Koło Gospodyń Wiejskich w Brudzawkach.
Na najmłodszych mieszkańców czekały różnego rodzaju atrakcje przygotowane przez Gminny Ośrodek Kultury w Książkach.
Na zakończenie tego uroczystego dnia odbyła się zabawa taneczna.

zdjęcie z otwarcia świetlicy zdjęcie z otwarcia świetlicy zdjęcie z otwarcia świetlicy zdjęcie z otwarcia świetlicy zdjęcie z otwarcia świetlicy zdjęcie z otwarcia świetlicy zdjęcie z otwarcia świetlicy zdjęcie z otwarcia świetlicy zdjęcie z otwarcia świetlicy zdjęcie z otwarcia świetlicy zdjęcie z otwarcia świetlicy zdjęcie z otwarcia świetlicy zdjęcie z otwarcia świetlicy zdjęcie z otwarcia świetlicy zdjęcie z otwarcia świetlicy zdjęcie z otwarcia świetlicy zdjęcie z otwarcia świetlicy zdjęcie z otwarcia świetlicy zdjęcie z otwarcia świetlicy zdjęcie z otwarcia świetlicy zdjęcie z otwarcia świetlicy zdjęcie z otwarcia świetlicy zdjęcie z otwarcia świetlicy zdjęcie z otwarcia świetlicy zdjęcie z otwarcia świetlicy zdjęcie z otwarcia świetlicy