UROCZYSTE PRZEKAZANIE SPRZĘTU JEDNOSTKOM OSP ZE ŚRODKÓW FUNDUSZU SPRAWIEDLIWOŚCI

W dniu 14 września 2018 r. w Gminnym Ośrodku Kultury w Książkach odbyło się uroczyste przekazanie jednostkom OSP sprzętu ratującego zdrowie i życie ludzkie.

Łączna wartość przekazanego sprzętu, w skład którego weszły trzy zestawy ratownictwa medycznego PSP R1 z deskami ortopedycznymi i szynami Kramera, trzy agregaty prądotwórcze, defibrylator, miernik wielogazowy, pilarka spalinowa oraz zestaw narzędzi hydraulicznych wyniosła 105 407,52 zł.

Na mocy podpisanych umów darowizny przekazano sprzęt jednostkom OSP Książki, Blizienko i Osieczek.

W uroczystym przekazaniu udział wzięli:

 st. bryg. Sławomir Herbowski – Zastępca Komendanta Wojewódzkiego PSP w Toruniu

bryg. Janusz Woźniak – Komendant Powiatowy PSP w Wąbrzeźnie

Jarosław Herbowski – Prezes Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP RP w Wąbrzeźnie

Jerzy Dutkiewicz -Wójt Gminy Książki

Bogdan Pacholski – Przewodniczący Rady Gminy w Książkach

Elżbieta Kępińska – Skarbnik Gminy Książki

 oraz przedstawiciele obdarowanych jednostek:

 dh Piotr Błażejewski – Prezes OSP Książki

dh Tadeusz Pawlak – Wiceprezes OSP Książki

dh Zygmunt Pastucha – Prezes OSP Blizienko

dh Eugeniusz Bala – Wiceprezes OSP Blizienko

dh Roman Witomski – Prezes OSP Osieczek

dh Mirosław Macikowski – Wiceprezes OSP Osieczek

 Zadanie było realizowane w 99% ze środków Funduszu Sprawiedliwości – Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej w zakresie Wsparcia i rozwoju systemu    instytucjonalnego pomocy osobom pokrzywdzonym przestępstwem i świadkom oraz realizacji przez jednostki sektora finansów publicznych zadań ustawowych związanych z ochroną interesów osób pokrzywdzonych przestępstwem i świadków oraz likwidacją skutków pokrzywdzenia przestępstwem – nabycie: wyposażenia i urządzeń ratownictwa, niezbędnych do udzielenia pomocy poszkodowanych bezpośrednio na miejscu popełnienia przestępstwa (Program I Priorytet IIIB) oraz w 1% ze środków budżetu gminy.

Zgodnie z wymogami umowy dotyczącej powierzenia Gminie Książki realizacji zadań z Funduszu Sprawiedliwości i Ministerstwa Sprawiedliwości sprzęt został opatrzony logami Funduszu Sprawiedliwości i Ministerstwa Sprawiedliwości oraz oznaczony klauzulą „Współfinansowano ze środków Funduszu Sprawiedliwości, którego dysponentem jest Minister Sprawiedliwości”.

DSC_0027 DSC_0031 DSC_0034 DSC_0038 DSC_0040 DSC_0042 DSC_0044