Uroczystość z okazji jubileuszu 50-lecia pożycia małżeńskiego

Grafika jubilaciW dniu 11 grudnia 2019 r. w Urzędzie Stanu Cywilnego w Książkach odbyła się uroczystość z okazji jubileuszu 50-lecia pożycia małżeńskiego. Złote Gody obchodziły trzy pary z terenu Gminy Książki: Krystyna i Mieczysław Lewandowscy, Barbara i Jan Kuligowscy oraz Czesława i Stanisław Maciaszek.

Małżonkowie z ponad 50 – letnim stażem otrzymali Medale za Długoletnie Pożycie Małżeńskie nadane przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej. W imieniu Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej dekoracji dokonał Wójt Gminy Książki Pan Krzysztof Zieliński. W ceremonii asystowali Przewodniczący Rady Gminy Pan Marek Macikowski i Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego – Anna Ojdowska. Jubilaci otrzymali pamiątkowe dyplomy, kwiaty i życzenia. Nie zabrakło również toastu lampką szampana oraz tradycyjnego „Sto lat”. Szybko i miło czas upłynął na rozmowie przy kawie i torcie.

Grafika medale

Państwo Krystyna i Mieczysław Lewandowscy zawarli związek małżeński dnia 16.11.1968 r. w Dębowej Łące, urodziło się im dwanaścioro dzieci, mają osiemnastu wnuków i sześciu prawnuków.

Państwo Barbara i Jan Kuligowscy pobrali się 24.12.1968 r. w Świeciu Nad Osą, wychowali dwoje dzieci, mają pięcioro wnucząt i dwóch prawnuków.

Państwo Czesława i Stanisław Maciaszek zawarli związek małżeński 18.01.1969 r. w Książkach, wychowali dwoje dzieci i doczekali się jednej wnuczki.

Wszystkim Jubilatom serdecznie gratulujemy, życzymy zdrowia i kolejnych lat spędzonych razem.