Urodziny papieża w moim domu

Urodziny papieża w moim domuW poniedziałek (18 maja) obchodzimy setną rocznicę urodzin świętego Jana Pawła II.

Marszałek województwa kujawsko-pomorskiego Piotr Całbecki zaprasza sołectwa, jednostki OSP, koła gospodyń wiejskich, spółdzielnie i wspólnoty mieszkaniowe z naszego regionu, do wzięcia udziału w konkursie „Urodziny papieża w moim domu”.

Zachęcamy do udekorowania w poniedziałek (18 maja) flagami papieskimi, zdjęciami i kwiatami domów, budynków, podwórek, kapliczek, skwerów i ulic na terenie sołectwa. Pozwoli to poczuć szczególną atmosferę, która towarzyszyła przyjazdom Jana Pawła II do naszego regionu (6 i 7 czerwca 1991 roku do Włocławka, 7 czerwca 1999 roku do Bydgoszczy i Torunia).

Zdjęcia, przedstawiające dekoracje na terenie sołectwa bądź miejscowości w której działa organizacja prosimy przesyłać do wtorku (19 maja) na adres: janpawel2@kujawsko-pomorskie.pl w tytule wpisując „Urodziny papieża w moim domu”.
Oświadczenie, które należy podpisać i dołączyć do zgłoszenia będzie dostępne od czwartku (14 maja) na stronie internetowej www.kujawsko-pomorskie.pl

W przypadku pytań prosimy o kontakt z Departamentem Promocji Urzędu Marszałkowskiego:
tel. 56 62 18 477;
e-mail: ps.sekretariat@kujawsko-pomorskie.pl

Uczestnicy, którzy przygotują najładniejsze i najwięcej barwnych dekoracji, i przystroją nimi domy, budynki, podwórka, kapliczki, skwery i ulice z okazji urodzin papieża otrzymają nagrody finansowe:

1 miejsce – 2 000 złotych,

2  miejsce – 1 500 złotych,

3 miejsce – 1 000 złotych,

wyróżnienie – 500 złotych.

Nagrody mają być przeznaczone na cele publiczne.

Zapraszamy do włączenia się w jubileuszowe obchody i udział w konkursie. Niech nasze działania będą świadectwem wciąż żywej pamięci o papieżu Polaku.