UWAGA! Ptasia grypa na terenie Gminy Książki!

Uwaga!!! ptasia grypa w gminie książkiW dniu 30 kwietnia 2021 r. Wojewoda Kujawsko-Pomorski wydał rozporządzenie w sprawie zwalczania wysoce zjadliwej grypy ptaków (HPAI) na terenie powiatów wąbrzeskiego, brodnickiego, grudziądzkiego i golubsko-dobrzyńskiego w związku ze stwierdzeniem ogniska choroby (wysoce zjadliwej grypy ptaków) w miejscowości Osieczek.

W związku z powyższym na terenie Gminy Książki miejscowości: Książki, Brudzawki, Osieczek, Łopatki uznaje się za obszar ZAPOWIETRZONY grypą ptaków (tj. obszar w promieniu 3 km wokół miejsca wystąpienia grypy ptaków). Miejscowości: Blizienko, Blizno, Szczuplinki, Łopatki, Zaskocz uznaje się za obszar ZAGROŻONY grypą ptaków (tj. obszar w promieniu 10 km wokół miejsca wystąpienia grypy ptaków).

Zgodnie z ww. rozporządzeniem na obszarze ZAPOWIETRZONYM nakazuje się m.in.:

 • utrzymywanie drobiu lub innych ptaków w odosobnieniu, w kurnikach lub innych zamkniętych obiektach budowlanych, w sposób uniemożliwiający kontakt z drobiem lub innymi ptakami, utrzymywanymi w innych gospodarstwach oraz uniemożliwiający kontakt z dzikimi ptakami,
 • niezwłoczne usuwanie zwłok drobiu lub innych ptaków,
 • niezwłoczne czyszczenie i odkażanie środków transportu i sprzętu wykorzystywanych do transportu drobiu,
 • stosowanie środków bezpieczeństwa biologicznego przez osoby wchodzące do gospodarstwa lub z niego wychodzące,
 • posiadaczowi ptaków:
  – prowadzenie wykazu osób wchodzących do gospodarstwa lub z niego wychodzących,
  – oczyszczanie, odkażanie, deratyzację i dezynfekcję miejsc przebywania drobiu i innych ptaków utrzymywanych w obrębie gospodarstwa,
  – przechowywanie ściółki oraz paszy przeznaczonej dla ptaków utrzymywanych w obrębie gospodarstwa w sposób zabezpieczający przed kontaktem ze zwierzętami, w szczególności z ptakami dzikimi oraz ich odchodami,

Na obszarze ZAGROŻONYM nakazuje się m.in.:

 • utrzymywanie drobiu lub innych ptaków w odosobnieniu, w kurnikach lub innych zamkniętych obiektach budowlanych, w sposób uniemożliwiający kontakt z drobiem lub innymi ptakami, utrzymywanymi w innych gospodarstwach oraz uniemożliwiający kontakt z dzikimi ptakami,
 • niezwłoczne usuwanie zwłok drobiu lub innych ptaków,
 • niezwłoczne czyszczenie i odkażanie środków transportu i sprzętu wykorzystywanych do transportu drobiu,
 • stosowanie środków bezpieczeństwa biologicznego przez osoby wchodzące do gospodarstwa lub z niego wychodzące,
 • posiadaczowi ptaków:
  – prowadzenie wykazu osób wchodzących do gospodarstwa lub z niego wychodzących,
  – oczyszczanie, odkażanie, deratyzację i dezynfekcję miejsc przebywania drobiu i innych ptaków utrzymywanych w obrębie gospodarstwa,
  – przechowywanie ściółki oraz paszy przeznaczonej dla ptaków utrzymywanych w obrębie gospodarstwa w sposób zabezpieczający przed kontaktem ze zwierzętami, w szczególności z ptakami dzikimi oraz ich odchodami,

W Rozporządzeniu nr 13/2021 Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 30 kwietnia 2021 r. znajdują się dokładne nakazy i zakazy jakie należy przestrzegać na obszarze zapowietrzonym oraz zagrożonym wysoce zjadliwą grypą ptaków.

pdfRozporządzenie.pdf