Uwaga! Ptasia grypa w Kujawsko-Pomorskim!

ptasia grypa grafika dekoracyjna

W dniu 08.01.2021 r. Kujawsko-Pomorski Urząd Wojewódzki poinformował o ujawnieniu ognisk wysoce zjadliwej grypy ptaków (HPAI) w regionie. Na terenie Gminy Książki za obszary zagrożone HPAI uznaje się Blizno, Blizienko i Szczuplinki.

Na obszarze zagrożonym nakazuje się m.in.:

  • utrzymywanie drobiu lub innych ptaków w odosobnieniu, w kurnikach lub innych zamkniętych obiektach budowlanych, aby uniemożliwić kontakt z drobiem lub innymi ptakami, utrzymywanymi w innych gospodarstwach oraz uniemożliwiający kontakt z dzikimi ptakami;
  • stosowanie środków bezpieczeństwa biologicznego przez osoby wchodzące do gospodarstwa lub z niego wychodzące,w szczególności wyłożenie mat dezynfekcyjnych przed wejściami i wyjściami, wjazdami i wyjazdami do i z gospodarstw utrzymujących drób oraz odkażanie rąk i obuwia przez osoby wchodzące do gospodarstwa lub z tego gospodarstwa wychodzące.

W Rozporządzeniu Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 7 stycznia 2021 r. znajdują się dokładne zasady jakie należy przestrzegać na obszarze zagrożonym zjadliwą grypą ptaków.

pdfRozporządzenie Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 7 stycznia 2021 r.

Link do Rozporządzenia: http://edzienniki.bydgoszcz.uw.gov.pl/WDU_C/2021/153/akt.pdf