Wykaz nieruchomości będącej lokalem użytkowym, przeznaczonym do wynajmu na czas nieoznaczony w drodze bezprzetargowej, stanowiącym własność Mienia Komunalnego Gminy Książki

działka 592/2 mapaWójt Gminy Książki podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości będącej lokalem użytkowym, przeznaczonym do wynajmu na czas nieoznaczony w drodze bezprzetargowej, stanowiącym własność Mienia Komunalnego Gminy Książki.

Wykaz nieruchomości będącej lokalem użytkowym, przeznaczonym do wynajmu na czas nieoznaczony w drodze bezprzetargowej, stanowiącym własność Mienia Komunalnego Gminy Książki