Uwaga ważna informacja dla KGW!!!

grafika dekoracyjnaDo zdobycia kod na 8000 złotych dla Koła Gospodyń Wiejskich
Ruszyła III edycja programu ,,Danie Wspólnych Chwil” Fundacji Biedronka
Zgłoszenia do programu przyjmowane są  od 05.02.2024, Godz. 12:00 do 29.02.2024 r. lub dłużej w przypadku dostępności miejsc.

Więcej informacji oraz regulamin programu: https://daniewspolnychchwil.pl/#rekrutacja-2024

Najważniejsze informacje o programie:

  • III edycja programu będzie edycją całoroczną – trwającą od marca do grudnia 2024 r.
  • Fundacja Biedronki zapewnia środki na zakup produktów potrzebnych do organizacji spotkań dla seniorów, przekazując e-kody w wysokości 8000 zł do wykorzystania w sklepach sieci Biedronka
  • Zadaniem kół gospodyń wiejskich jest organizacja spotkań dla samotnych seniorów z lokalnej społeczności – w czasie trwania edycji należy zorganizować min. 6 spotkań – każde w odstępie co najmniej 3 tygodni
  • Po każdym spotkaniu KGW wypełnia i przesyła Fundacji krótkie sprawozdanie (w formie online)
  • Fundacja zapewnia wsparcie w zakresie organizacji spotkań oraz w zakresie praktycznej wiedzy z zakresu żywienia seniorów

Kogo zapraszamy do programu?

  • W nowej edycji przygotowaliśmy miejsca dla 1100 kół gospodyń wiejskich (zarejestrowanych w ARiMR lub o statusie stowarzyszenia zwykłego/rejestrowego)

Kryteria formalne:

W programie mogą wziąć udział:

  • KGW, które zostały założone nie później niż do 31.07.2023
  • KGW o zbieżnych celach statutowych z celami programu

WAŻNE!
Jednym z kryteriów decydującym o współpracy jest zgodność celów statutowych KGW z celami programu!

Sprawdźcie więc już teraz, czy macie w celach w statucie wpisane: dobroczynność albo działania dobroczynne albo działania charytatywne albo pomoc społeczna.
Taki zapis musi widnieć w sekcji „Cele”, nie zaś w sekcji „Sposoby realizacji celów” lub w paragrafie rozpoczynającym się od słów: Koło/Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez…).

logo fundacji biedronki logo danie wspólnych chwil