Weź udział w szkoleniu „Przetwórstwo mleka w gospodarstwie rolnym”

grafika dekoracyjnaStowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Ziemia Wąbrzeska wraz z Kujawsko-Pomorskim Ośrodkiem Doradztwa Rolniczego w Minikowie zapraszają do udziału w szkoleniu pn. „Przetwórstwo mleka w gospodarstwie rolnym”. Pierwsze szkolenie w formie wykładu nt. m.in. sprzedaży bezpośredniej i RHD już 26 kwietnia 2024 r. w Wąbrzeźnie.

Program szkolenia:

Lp. Godziny

(od – do)

Treść/ działanie Wykładowca

(Imię i Nazwisko)

1. 09:00-10:30 1.     Formy produkcji i sprzedaży produkcji żywności wytworzonej w gospodarstwie rolnym (sprzedaż bezpośrednia, dostawy bezpośrednie, MLO, RHD). Beata Chełminiak

(90 minut)

 

 

 

 

 

 

 

Magdalena Kulus

(30 minut)

2. 10:30-10:40 2.     RHD – rolniczy handel detaliczny (podstawa prawna, definicje, zasady rejestracji, limity ilościowe, obowiązki podatkowe, dokumentacja, znakowanie).
3. 10:40-11:10 3.     Przerwa
4. 11:10-11:30 4.     Warunki sanitarne i higieniczne na poziomie gospodarstwa rolnego
    5.     Podsumowanie i dyskusja.

 

Szkolenie odbędzie się w formie stacjonarnej w siedzibie Stowarzyszenia przy ul. Grudziądzkiej 9 w Wąbrzeźnie. Szkolenie rozpocznie się o godz. 9.00

Szkolenie skierowane jest głównie do mieszkańców obszarów wiejskich oraz rolników zainteresowanych sprzedażą żywności z gospodarstwa rolnego.

Udział w szkoleniu należy zgłosić się pod numerami 530 367 685,  530 367 814 lub

56-470-89-08 bądź też pocztą elektroniczną na adres e-mail: biuro@lgdwabrzezno.pl

Zapisy trwają do 25.04.2024 r.

Uzupełnieniem szkolenia będą zajęcia praktyczne w zakresie produkcji sera, które odbędą się w Minikowie.