Włącz się w przygotowanie strategii LGD Ziemia Wąbrzeska

Konsultacje społeczne – Nowa Lokalna Strategia Rozwoju

Fundacja Lokalna Grupa Działania WIECZNO (LGD) od lipca rozpoczęła prace nad nową strategią rozwoju obszaru gmin wiejskich Dębowa Łąka, Książki, i Wąbrzeźno oraz Miasta Wąbrzeźno.
Strategia jest opracowywana z szerokim zaangażowaniem mieszkańców w ramach tzw. RLKS – Rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność. W ramach planowanej strategii na lata 2016-2023 LGD będzie dysponowała środkami na rozwój społeczny i gospodarczy obszaru; w tym m.in. premie na rozpoczęcie działalności gospodarczej, dofinansowanie do rozwoju mikro i małych firm oraz przetwórstwa, rewitalizację przestrzeni publicznej, podnoszenie kwalifikacji zawodowych mieszkańców. Zapraszamy wszystkich zainteresowanych – przedstawicieli życia społecznego i gospodarczego, mieszkańców oraz władz samorządowych do włączenia się w przygotowanie strategii.

Spotkanie konsultacyjne w Gminie Książki odbędzie się w dniu 22 września 2015r. o godz. 16.00 w Gminnym Ośrodku Kultury w Książkach.
Spotkanie poświęcone będzie następujących zagadnieniom:
1. Rozwój lokalny kierowany przez społeczność w ramach inicjatywy Leader dla PROW na lata 2014-2020;
2. Efektywność wdrożenia LSR przez Fundację Lokalna Grupa Działania Wieczno w odniesieniu do procesu budowy i realizacji nowej Strategii Rozwoju Lokalnego kierowanego przez społeczność;
3. Konsultacje społeczne – Budowa Lokalnej Strategii Rozwoju Stowarzyszenia LGD Ziemia Wąbrzeska:
a) Analiza SWOT;
b) Ukierunkowanie strategii i podział środków na jej realizację;
c) Identyfikacja grup docelowych strategii.

W załączeniu:
Szczegółowy harmonogram spotkań konsultacyjnych w gminach planowanych do objęcia LSR

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach
Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich.
Poddziałanie „Wsparcie przygotowawcze” w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach w ramach inicjatywy LEADER” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020