Wniosek na wybudowanie przydomowej oczyszczalni

Gmina Książki prezentuje wniosek który należy wypełnić i złożyć w Urzędzie świadczący o chęci uczestniczenia w programie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Książki.

Dokumentem wiążącym będzie umowa zawarta po ewentualnym uzyskaniu środków pomocowych z funduszy Unii Europejskiej oraz zakwalifikowaniu inwestycji w gospodarstwie pod względem technicznym i prawnym.

Wniosek do pobrania