WYBORY DO IZB ROLNICZYCH

Uprzejmie informuję mieszkańców Gminy, że w związku z upływem kadencji dotychczasowych władz Izb Rolniczych odbędą się wybory nowych członków do Rady Powiatowej Kujawsko-Pomorskiej Izby Rolniczej z siedzibą w Przysieku.

Gmina Książki jest okręgiem wyborczym Nr 121, z którego będziemy wybierali dwóch przedstawicieli.

W wyborach biorą udział płatnicy podatku rolnego.

Głosowanie odbywać się będzie w dniu 31 maja 2015 r. w godzinach od 8.00 do 18.00 w sali Gminnego Ośrodka Kultury w Książkach.

Zachęcam Państwa do udziału w głosowaniu ponieważ wysoki udział w wyborach do samorządu rolniczego jest bardzo ważny, bowiem zadecyduje o tym, czy przez swoich przedstawicieli będziemy decydować o kształcie i charakterze zmian zachodzących na wsi.