Wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu

nieruchomosci przeznaczone do sprzedaży - grafika dekoracyjnaWójt Gminy Książki podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego.

pdfWykaz nieruchomości do sprzedaży

Wójt Gminy Książki podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu ustnego ograniczonego dla właścicieli nieruchomości przyległych do przedmiotowej nieruchomości.

pdfWykaz nieruchomości do sprzedaży

pdfKlauzula informacyjna – Obrót nieruchomościami