Wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu

dzialka298.8Wójt Gminy Książki podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu ustnego ograniczonego dla właścicieli i użytkowników nieruchomości przyległych do przedmiotowej nieruchomości.

Więcej ->