Wykaz nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia na okres do 3 lat

nieruchomosci vprzeznaczone do wydzierżawieniaWójt Gminy Książki podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości stanowiących własność Gminy Książki przeznaczonych do wydzierżawienia na okres do 3 lat.

wykaz dzierżawa PCK