Wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy Książki przeznaczonej do wydzierżawienia na okres do 3 lat w drodze przetargu ustnego ograniczonego

 

Wójtnieruchomosci Gminy Książki podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy Książki przeznaczonej do wydzierżawienia na okres do 3 lat w drodze przetargu ustnego ograniczonego.

Wykaz nieruchomości do wydzierżawienia 2021-Osieczek

klauzula informacjyjna Obrót nieruchomościami