Wykaz nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia na okres do 3 lat

nieruchomosciWójt Gminy Książki podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości stanowiących własność Gminy Książki przeznaczonych do wydzierżawienia na okres do 3 lat.

Wykaz nieruchomości do wydzierżawienia 2021 – Blizno, Książki, Zaskocz, Szczuplinki, Osieczek, Brudzawki, Łopatki

Wniosek o wydzierżawienie gruntów – wersja do wydruku

klauzula informacjyjna Obrót nieruchomościami