Zaproszenie do wzięcia udziału w konsultacjach społecznych

konsultacjeWÓJT GMINY ZAPRASZA MIESZKAŃCÓW, PRZEDSIĘBIORCÓW, PRZEDSTAWICIELI ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH I WSZYSTKICH ZAINTERESOWANYCH DO WZIĘCIA UDZIAŁU W KONSULTACJACH SPOŁECZNYCH.

Szanowni Państwo!

W związku z pracami nad przygotowaniem zmiany Strategii Rozwoju Gminy Książki Wójt Gminy zaprasza mieszkańców, przedsiębiorców, przedstawicieli organizacji pozarządowych  i wszystkich zainteresowanych do wzięcia udziału w konsultacjach społecznych.
Konsultacje prowadzone będą w okresie od 6 lutego 2019 r. do 12 lutego 2019 r.
Spotkanie konsultacyjne odbędzie się w Gminnym Ośrodku Kultury w Książkach przy ul. Szkolnej 4, o godzinie 10:00 w dniu 11 lutego br (poniedziałek).
Opinie i propozycje na temat zmiany Strategii Rozwoju Gminy Książki można zgłaszać:

  • bezpośrednio do Urzędu Gminy Książki pokój nr 21,
  • drogą elektroniczną na adres mailowy: danuta.rychlik@gminaksiazki.pl,
  • drogą korespondencyjną na adres: Gmina Książki, ul. Bankowa 4, 87-222 Książki.

WÓJT GMINY