Zarządzenie w sprawie zawieszenia organizowania imprez artystycznych i rozrywkowych

impreza masowa

Szanowni Państwo,
Informuję, że w celu zapobiegania epidemii koronawirusa SARS-CoV-2 w dniu dzisiejszym na podstawie art. 37 ust. 2 w związku z art. 2 ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2020 r. poz. 194) wydane zostało zarządzenie Wojewody Kujawsko-Pomorskiego o zawieszeniu organizowania imprez artystycznych i rozrywkowych na terenie województwa kujawsko-pomorskiego od 12 marca 2020 r. do odwołania.