Zdalna szkoła + w Gminie Książki

zdalnaszkolaplus

Gmina Książki realizuje projekt grantowy pn. zdalna Szkoła +

 Gmina Książki otrzymała dofinansowanie na zakup sprzętu komputerowego w ramach drugiej puli środków z Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, Osi priorytetowej nr I „Powszechny dostęp do szybkiego Internetu”, działania 1.1 : „Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego Internetu o wysokich przepustowościach” dotyczącego realizacji projektu grantowego zdalna Szkoła + w ramach Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej. Zakupiono 17 nowych laptopów z oprogramowaniem przeznaczonych do nauki zdalnej dla uczniów Szkoły Podstawowej w Książkach, w szczególności dla dzieci z rodzin wielodzietnych (3+). Wysokość przyznanego grantu wynosi 54 974,85 zł.loga projektu

zs1 zs2

Zdalna szkoła +