SM – lepsze jutro

LGD-Ziemia-Wabrzeska-logoW związku z realizacją przez Stowarzyszenie Kół Gospodyń Wiejskich Gminy Ryńsk projektu objętego grantem „SM – lepsze jutro” zapraszamy osoby chore na Stwardnienie Rozsiane posiadające orzeczenie o stopniu niepełnosprawności oraz osoby z ich otoczenia – zamieszkujące na obszarze działania LGD Ziemi Wąbrzeskiej (Gmina Ryńsk, Miasto Wąbrzeźno, Gmina Książki, Gmina Dębowa Łąka) do udziału w projekcie.

Ogłoszenie o projekcie